Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Hakkımızda

1998 Yılında kurulmuştur. İlk mezunlarını 2002 yılında vermiştir.

Temel matematik ve fen dersleri yanında yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin, eğitim-öğretim ortamlarında etkili kullanımı, bölümümüzün temel çalışma alanıdır. Öğrencilerimiz internet ortamları tasarımından, görsel uzaktan öğretim tekniklerine, eğitim yazılımları tasarımından, her türlü öğretim materyali üretimine kadar değisik konularda çalışmalar yapmaktadır.

Bölümümüzün hedefi, ülkemizin, bilgisayar ve iletişim teknolojileri alanında ihtiyaç duyduğu bilgisayar ögretmenini yetiştirmektir.

Bölümümüzün normal ve ikinci öğretim toplam 8 sınıfı, 355 öğrencisi bulunmaktadır. Bölümümüze ait 6 bilgisayar laboratuarımız öğrencilerimize hizmet vermektedir. Fakültemizin diğer bölümleri de derslerinde laboratuarlarımızı kullanabilmekte ve internet bağlantısı ile öğrencilerimize araştırma imkanı sunulmaktadır.